ANLAYARAK HIZLI OKUMA

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

 

OKUMA HIZINIZI ANLAYARAK ARTIRMAK İSTER MİSİNİZ ? SINAVLARDA ZAMAN ÖNEMLİ

LKS, TYT,AYT, KPSS, DGS, ALES, YDS’ ye hazırlanan öğrencilere yönelik etkili hızlı okuma yanında öğrendiklerini sınavlarda uygulamaları için sınav teknikleri eğitimi vermekteyiz.

 

BİLİŞSEL AKADEMİ ETKİLİ VE ANLAYARAK  HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Bilissel Akademi tüm kursiyerlerine hızlı okuma kitabı ve online hızlı okuma hediye ediyor. Sizde eğitimlerimize katlı, piyasada eşi olmayan tamamen bize ait olan hızlı okuma kitabı ile online eğitim platformunu 1 yıl ücretsiz kullanma hakkı kazanın. 21 günde hızlı okuma ve online hızlı okuma eğitimi ile okuma hızınıza en az 3-4 katına çıkarın. Gazete, dergi, mail, roman, hikaye, öğrenmeye bağlı bir çok metni hangi hızda nasıl okumanız gerektiğine karar verin.

Anlayarak hızlı okuma eğitimlerimizde ilk günden okuma ve anlama hızınızdaki artışı fark edeceksiniz.

Size özel eğitim içeriği ve uygulamalar ile seviyenizin sürekli kontrol edilmesi,  raporlama sistemi ile öğrenci, öğretmen ve velinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitim Gruplarımız:

 • İlkokul hızlı okuma kursu 
 • Ortaokul hızlı okuma kursu
 • Lise hızlı okuma kursu
 • Ön Lisans hızlı okuma kursu
 • Üniversite hızlı okuma kursu
 • Yüksek Lisans hızlı okuma kursu
 • Yetişkinleri için hızlı okuma kursu
 • Çocuklar için hızlı okuma kursu
 • Disleksi hızlı okuma kursu

 

Anlayarak Hızlı Okuma

Gelişiminiz nasıl takip edeceksiniz?

Eğitim süresince egzersiz araçlarından (takistoskop, gruplama, hızlı okuma vs.) elde edilen verilere göre öğrenci okuma hızını geliştirmektedir. Bu gelişime bağlı olarak öğrencinin, velinin ve öğretmenin raporlar ile bilgilendirilmesi yapılmaktadır.

Sistemde egzersiz yapılmaya başlandığı ilk andan itibaren egzersizleriniz veri tabanına kayıt edilir. Bir sonraki günde yapılacak egzersizlerin seviyesi veri tabanına kayıt edilerek son egzersiz baz alınır. Böylelikle aşamalı bir eğitim ile seviye gelişim durum raporları geri bildirimler ile alınabilmektedir.

Her öğrencinin seviye gelişim durumuna göre sistem kendini her çalışma sonunda yeniden düzenler. Bu şekilde her bireye özgü bir çalışma programı düzenler. Sisteme katılacak olan her bireyin eğitim grubuna göre sisteme kaydı yapılır. Öğrencinin seviyesine göre okuyacağı metinler de farklılık gösterir. Bu şekilde katılacağı eğitimde öğrencilerin derslerine yardımcı olacak metinler okuyarak hızlı okumayı öğrenerek aynı zamanda derslerinde başarı sağlarlar.

Hızlı okumayı öğrenen bireyde dikkat ve konsantrasyon  aynı oranda artar. Buna bağlı olarak anlama oranı da artar. Öğrencilerin derslerinden sonra okunan metinler ile alakalı sorular sorarak anlama oranındaki artışlar rakam ve grafik olarak raporlaması yapılabilmektedir.

Programımız online tabanlı olduğundan dolayı istenildiği zaman, istediği yerden (evden, okuldan, işten v.b.) öğrenci sisteme rahatlıkla erişim sağlayabilecektir.

Hızlı oku

Çocuklar İçin Hızlı Okuma Kursu

HIZLI OKUMA ÖNCESİ VE SONRASI

Okuma

Eğitimden Önce;

Yaş ve eğitim düzeyine göre okuma hızı genellikle düşüktür. Bazı okuyucuların hızları kurslarımıza başladığında standartların üstünde olabilir. Bu eğitimle onlarda kendi hızlarını daha üst seviyelere çıkartacaktır.

Eğitimden Sonra;

Bugüne kadar verdiğimiz eğitimlere katılan kursiyerlerin %99′ nun okuma hızı kursa başladığı gün yapılan ölçümün en az iki katına çıkmıştır. Eğitimlerimizde kursiyerimizin başarısız olduğu kanısındaysak aynı eğitimi hiçbir ücret ödemeden tekrar eder.

 

Net Görme ve Göz kaslarının Gelişimi

Eğitimden Önce;

 

Hızlı okumanın net görme olduğunu vurgulamıştık. Göz kasları gelişmemiş ve hızlı okuma eğitimi almamış kişiler sözcüklere teker teker yoğunlaşır, her sözcükten sonra duraklama yapar ve beyin bu duraklamalarda gördüğü resimleri çözer. Kısacası bir satırda 9 kelime varsa en az 9 duraklama demektir. Her duraklama yaklaşık 1 saniye olsa bir satırı okumak için geçen süreyi siz hesaplayın.

Eğitimden Sonra;

Göz kaslarının gelişimi, görme alanının gelişmesi ve hızlı okuma teknikleriyle sözcükleri blok blok okumaya başlayacaksınız. Üçerli, dörderli hatta beşerli gruplar… Grup sayısını okuyucu metne ve görme alanına göre kendi ayarlamaktadır, kelime grup sayısı kişiden kişiye, metinden metine değişir. Blok okumayla daha az duraklama yapılarak metinler daha hızlı okunduğundan unutmada azalır.

Anlama

Eğitimden önce;

Yavaş okuyanla hızlı okuyan arasındaki farklardan biri de anlamadır. Hızlı okuyan kişinin anlama hızı da yüksektir. Okuduğu metinle ilgili olarak hızlı okuyan bir kişiden daha az ayrıntı hatırlar.

Eğitimden Sonra;

Yavaş okuyanla hızlı okuyan arasındaki farklardan biri de anlamadır. Hızlı okuyan kişinin anlama hızı da yüksektir. Okuduğu metninle ilgili daha fazla ayrıntı hatırlar.

Duraklama,

Eğitimden Önce;

Yavaş okuyan bir kişide duraklamalar ve tekrar dönüşler çok olur. Özellikle sınavlarda okuduklarını tekrar okuma gereksinimi duyar.

Eğitimden Sonra;

Duraklama azdır, akıcı okur. Tekrarlar yapmaz. Sınavlarda soruları tekrar okuma ihtiyacı duymaz. Göz atma bazen de tarama yöntemleriyle zamanı çok iyi kullanır.

Unutma

Eğitimden Önce;

Duraklamaların çok olması, tekrarlar ve metinde okuma hızından kaynaklı bütünlük olmamasından dolayı unutma çok fazla olur.

Eğitimden Sonra:

Unutma azdır; çünkü duraklama ve tekrar azalır. Ayrıca okuduğunuz metinlerde bütünlük olduğu için unutma azalır.

Okuma Hızı

Eğitimden Önce;

8 satırlık bir cümleyi 8 saniyede okuyorduk.

 1. Sayfada ortalama 22 satır olursa 300 sayfalık bir kitapta 6600 satır var demektir.
 2. 6600 satırı 8 saniye ile çarparsanız 52800 saniye: 60 =8800 dakika: 60 dakika = 14 saat 66 saniyede 300 sayfalık bir kitabı okuyabilirsiniz…

Eğitimden Sonra;

 Üç yüz sayfalık bir kitap düşünelim,

 1. 1 satırda ortalama 8 kelime olduğunu farz edelim. Blok yöntemiyle 3 saniyede okuruz.
 2. 1 sayfada ortalama 22 satır olursa 300 sayfalık bir kitapta 6600 satır var demektir.
 3. 6600 satırı,3 saniye ile çarparsanız 19800 saniye: 60 saniye = 3300 dakika: 60 dakika = 5 saat 50 saniyede 300 sayfalık bir kitabı okuyabilirsiniz.

DİSLEKSİ

 Disleksi; dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.

İlkokula başlayan Disleksi’ li çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadığı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun  olduğunu göstermez.

Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen hastalık fark edilmeyebilir. Disleksililer zeka düzeyleri  düşük olmadığı gibi özel yeteneklere  de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Crouse, Mickey Mouse gibi.

Disleksi’li çocuklarda dikkat bozukluğu da görülür. Bu nedenle bu çocuklara bir uzman tarafından sistemli bir dikkat eğitimi verilmelidir.Sözel, işitsel, görsel eğitim metodları seçilmelidir. Sınav sorularını çabuk okuyamazlar ve cevapları yazamazlar.  Bu nedenle bu çocuklara sözlü sınav yapılması daha etkin olur. Çoktan seçmeli sınavlarda (test) daha başarılı olurlar.

Disleksi Nasıl Anlaşılır?

-Okurken kelime atlama

-Bazı harfleri birbirine karıştırma (b, d, p)

-Sayı saymada zorluk

-Okunaksız el yazısı

-Yönleri birbirine karıştırma

Disleksi Eğitimi

 Disleksi Eğitimi; disleksi alanında uzman eğitmenler tarafından yapılmalıdır.

Disleksi eğitiminde temel amaç, çocuğun yaşıtları ile olan farkının kapanmasıdır.

Disleksi eğitimi bireysel olarak program yapılarak uygulanmalıdır.

Dislektik bireyler klasik öğrenme methotlarıyla öğrenemezler. Her çocuğa kendine özgü farklı yöntemler uygulanmalıdır.

 

Kaynak: www.etikaegitim.com

 

Posted in:

Bir Cevap Yazın