DİSLEKSİ MATEMATİK EĞİTİMİ

Disleksi Eğitimleri

ÖZGÜL MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Özgül bir öğrenme güçlüğü olan diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü), çocuğun matematiksel işlemler yaparken zorlanması ve hatta bir türlü doğru şeklini öğrenememesidir. Bu öğrenme güçlüğünün zeka geriliği ile bir alakası yoktur ve belirgin bir sebep omadan ortaya çıkabilir. Disleksi matematik eğitimi ile bu güçlüğün büyük ölçüde önüne geçilebilir. Kurumumuzun sizlere sunduğu eğitim ile bu güçlüğü yaşayan kursiyerlerimiz öğrenme becerilerini büyük oranda geliştirebilirler. Ayrıca kursumuzun kaliteli içeriklerinden bir diğeri de pek çok dil becerisini size katabilecek olan İngilizce eğitimdir.

ÖZGÜL MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Disleksi eğitimi Ankara

Ankara Disleksi Kursu

Matematik öğrenme güçlüğü olan kişilerde belli başlı belirtiler bulunur ve bu belirtileri hayatın erken bir döneminde fark edebilirsek, özel yöntemler izleyerek bu güçlüğün önüne geçmek kolaylaşır. Çocuğunuzun toplama, çıkarma gibi çok basit işlemleri yaparken zorlanması, problemlerde karşısına çıkan işlem sırasını oluşturamaması, matematik sembollerini karıştırması bu öğrenme güçlüğünün belirtileri olabilir. Kursumuz disleksi matematik eğitimi kapsamında tüm bu sorunlara çözüm üretmek ve çocuğunuzun bu güçlük ile en etkili şekilde başa çıkması için destek vermektedir. Bunun yanında, kursumuzun öğrencilerine sağladığı etkili İngilizce eğitimi, becerilerinizi önemli oranda geliştirir.

ÖZGÜL MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE UYGULAMALAR

Disleksi matematik eğitimi normal bir matematik eğitimi ihtiyaçları karşılayamadığında ortaya çıkan bir eğitimdir. Bundan dolayı, sıradan bir matematik eğitiminden farklı şekilde sistematize edilmesi gerekir. Öğrenilecek şeyi oyunlaştırmak öğrenmeyi kolaylaştıran bir yöntemdir. Ayrıca öğrenilecek şeyi sürekli tekrar ederek kişiyi buna sürekli maruz bırakmak, öğrenilen şeyin daha kalıcı olmasına yardımcı olur. Diskalkuli özel bir güçlüktür ve bu güçlükle başa çıkmada uzman kişilerden yardım alınmalıdır. Bu noktada kursumuz size son derece kaliteli bir eğitim vererek bu zorlukla karşı karşıya kalmış bireylerin profesyonel şekilde bu güçlüğün üstesinden gelmesini sağlamaktadır. Ek olarak, kursumuz öğrencilerine dil becerilerini en iyi şekilde kazandıracak İngilizce eğitimini de sunmaktadır.

Disleksi matematik eğitimi ile ilgili önemli noktalar ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

  • Sıradan bir matematik eğitiminden farklı olmalıdır.
  • Kişi öğrenilecek şeye daha fazla maruz kalmalıdır.
  • Öğrenilecek materyal bolca tekrar edilmelidir.
  • Eğitim mümkün olduğunca oyunlaştırılarak kalıcılığı artırılmalıdır.

 

 

Posted in:

Bir Cevap Yazın