YÖS için vatandaşlıktan çıkmak şart mı, sorusu sürekli gerek sosyal medya gerek kurumu telefonla arayanlar tarafından sorulmaktadır. Bu yazımızda YÖS için vatandaşlıktan çıkmak şart mı sorusunun cevabını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Çiftte vatandaşlık hakkı olanlar YÖS sınavına gerebilir mi? Çiftte vatandaşlar doğum itibariyle Türk vatandaşı ve sonradan Türk vatandaşlığını kazananlar şeklinde ikiye ayrılıyor. Bundan dolayıda çifte vatandaşlık hakkı olanların YÖS sınavına girme durumu değişir.

YÖS İçin Vatandaşlıktan İzinli Çıkma

YÖS İçin Vatandaşlıktan Çıkmak Şart Mı

YÖS için vatandaşlıktan çıkmak gerekiyor mu sorusu yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli bir durum değil. Onlar direkt YÖS başvurusu yapıp istedikleri üniversitelerin sınavlarına girebilirler.

Burada mesele çifte vatandaşlık hakkı olanlarla yurt dışında herhangi bir liseden mezun olanlar.

YÖS’ e Yabancı Uyruklu Öğrenciler Dışında Kimler Girebilir?

Yabancı Uyruklular

Yabancı uyruklu olanlar YÖS sınavına girer demiştik. Bunun dışında:

Doğumla Türk Vatandaşı Olan Çifte Vatandaşlar -Türk Vatandaşlığından Çıkmak Şartıyla

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde“(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” Hükmü bulunmakta olup yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır).

Bu madde çok önemli kimin Türk vatandaşlığından çıkması gerektiğini açıkça belirtiyor.

Doğumla Türk vatandaşı olanlar YÖS sınavına girmesi için Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyor.

 • Reşit olmayanlar vasileri İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alacak.
 • Reşit olanlar kendileri vatandaşlıktan çıkmak için gerekli işlemleri yapabilir.

Sonradan Türk Vatandaşı Olan Yabancı Uyruklu Çifte Vatandaşlar

Doğumla yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

Doğumla yabancı uyruklu olanların çift vatandaşlıktan çıkmasına gerek yok.

Doğumla yabancı uyruklu olduğunuzu nüfus dairesinden alacağınız vukuatlı nüfus cüzdanı örneğinde belirtebilirsiniz.

Burayı biraz daha açıklamak gerekirse ailenizle Kanada’ da ve siz orda doğuyorsunuz. Kanada vatandaşlığı alıyor daha sonra da Türk vatandaşlığı. Bundan dolayı doğumla yabancı uyruklu oluyorsunuz.

Anne ya da babası yabancı uyruklu olanlar ve çocukları çifte vatandaşlık hakkı bulunanlar içinde aynı şeyler geçerli. İlk vatandaşlıkları Türk değilse vatandaşlıktan çıkmalarına gerek yok.

YÖS-SAT Hazırlık Kursu Ankara
YÖS-SAT Kursu

Özetlersek:

Doğum itibariyle Türk vatandaşı olmayan sonradan Türk vatandaşlığı hakkı kazanan çifte vatandaşların Türk vatandaşlığından çıkmasına gerek yok.

KKTC İle İlgili Hükümler

a)01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

YÖK

b)01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

YÖK

Burada ikişeye dikkat etmeniz gerekiyor. 2013 öncesi ve sonrası:

2013 öncesi KKTC hariç ortaöğretimini Türk okulları dahil (MEB’ in açmış olduğu) son üç yılını (lise eğitiminin) yabancı ülkelerde okuyanlar YÖS’e girebilir. Vatandaşlıktan çıkma gibi bir durumları yok.

2013′ ten sonra lise eğitimini tamamen yurt dışında tamamlayan öğrenciler YÖS’ e katılabilir. Burada yine KKTC hariç yabancı bir ülkede lise öğrenimini tamamlamış olmak gerekiyor. Türk okullarıda dahil. Bu öğrencilerinde vatandaşlıktan çıkmalarına gerek yok.

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

YÖK

Bu maddede de KKTC uyruklular için geçerli. Dikkat edilirse GCE AL sınav sonuçları olması gerekiyor. Yabancı bir ülkede eğitim alanlar içinde GCE Al sınav sonucu ya da sahip olabilme şartı aranıyor. Bizim ülkemizdeki gibi diyebiliriz. 12. sınıfların YKS girme hakkı olması ve kazandı belgelerini daha sonra elde edip üniversiteye kayıt başvurusu yapmasına benziyor.

YÖS’ e girme hakkı kazanan çifte vatandaşlar SAT sınavına da girip aldıkları SAT skoru ile Türkiye’ deki üniversitelere başvurabilirler.

Yabancılar için Türkçe
Yabancılar İçin Türkçe

Türk Vatandaşlığından Çıkma Mavi Kart Sahibi Olma

YÖS için vatandaşlıktan çıkmak şart mı sorusuna isterseniz Mavi Kart’ la ilgili bilgilerle devam edelim.

Mavi Kart Nedir?

1- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin amacı nedir?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye’de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, 29/05/2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 6304 sayılı Kanunla değiştirilen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

2- Mavi Kart nedir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kartlılar Kütüğü

3- Mavi Kartlılar Kütüğü nedir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

4- Kimler Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk

Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları kayıt olabilirler.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

5- Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydolunca kimlik numaram değişir mi?

MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Haklar

6- Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere tanınan haklar nelerdir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’tan kimler yararlanmaktadır?

7- Mavi Kart’tan kimler yararlanmaktadır?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’tan kimler yararlanamaz?

8- Mavi Kart’tan kimler yararlanamaz?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart Başvurusu

9- Mavi Kart nasıl talep edilir?
Mavi Kart talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart Vermekle Yetkili Kurum

10- Mavi Kart hangi makamlarca verilmektedir?
Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidirler.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart Ücretli Mi?

11- Mavi Kart karşılığında herhangi bir ücret ödenmesi gerekir mi?
Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’ın Değiştirilmesi

12- Mavi Kart’ın hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür?
Mavi kart; doğum, yeni kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle 9 uncu maddeye göre, 10 uncu madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart Kimlik Bilgisi Değişikliği

13- Mavi kartımdaki kimlik bilgilerimde (ad, soyad, doğum tarihi, vb.) değişiklik oldu, buna ilişkin düzeltme nasıl yapılabilir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kişisel durumlarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belgelerin Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesine göre usulüne göre onaylanmış olması halinde,
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek,
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin uyruğu bulunduğu ülke makamlarından almış oldukları karar ve idarî belgeler usulüne göre tasdik edilmiş ve onaylanmış ise, ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi talep edilmeden işlem yapılır.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

14- Nüfus olaylarımda (Evlenme, boşanma, vb.) meydana gelen değişiklikleri beyan etmek zorunda mıyım?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarınca, Mavi Kart Kütüğüne kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

15- Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğum oldu. Çocuğumu Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydettirebilir miyim?
Resmî makamlarca verilmiş doğuma ilişkin belgeye dayanılarak bildirimde bulunulması üzerine, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin çocuğunun kaydı kütüğe işlenir.
Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olmak isteyen altsoyların, Mavi Kart sahibi üstsoyu ile soy bağını zincirleme olarak belgelendirmesi şarttır.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Çocuklar İçin Mavi Kart

16- Mavi Kart çocuklar adına düzenlenebilir mi?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kartla Yapılan İşlemler

17- Herhangi bir kurumdan işlem yaptırabilmem için muhakkak Mavi Kart almam gerekli midir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

18- Mavi Kart, resmi kurumlarda iş ve işlem yapılırken tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.” hükmü gereğince değerli kâğıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’ ın Geçerlilik Süresi

19- Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

20- Mavi Kart sahibi olmama rağmen, bazı kurumlara gittiğimde nüfus kaydımın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramamaktayım. Bunun sebebi nedir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kimlik bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurulan kurum veya kuruluşun KPS servislerindeki yapılandırmasını kontrol etmesi gerekmektedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

21- Mavi Kart sahibi olmama rağmen bazı kurumlardaki işlemlerimi yaptırmakta güçlük çekmekteyim. Acaba bu sorunu nasıl çözebilirim?

Başbakanlığın 24/03/2005 tarihli ve 2005/6 sayılı genelgesinde söz konusu Kanun ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarca yapılacak uygulamalar açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca söz konusu Kanunla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin Geçerlilik Süresi

22- Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin geçerlilik süresi 30 gündür.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

18 yaşından büyüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?

23- 18 yaşından büyüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından büyük olanların Mavi Kartı kendilerine veya resmi vekiline verilir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Reşit Olmayanlar Nasıl Mavi Kart Alır?

24- 18 yaşından küçüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’ın Bir Süresi Var Mı?

25- Mavi Kartı ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan Mavi Kartların değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi Mavi Kartındaki fotoğrafı ile tanınmasına engel teşkil edecek şekilde değişmişse Mavi Kart değiştirilir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

26- Yakınlarımın Mavi Kartını alabilir miyim?
Düzenlenen Mavi Kartın; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu Mavi Kartlılar Kütüğüne tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

27- Mavi Kartımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart Bedeli

28- Mavi Kart bedeli alınmak zorunda mıdır?
Mavi Kart, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan, Maliye Bakanlığınca 2018 yılı için Mavi Kart bedeli 10 TL olarak belirlenmiştir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

29- Mavi Karta ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?
Mavi Kartın 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı

Mavi Kart’ın Kaybolması Durumunda

30- Mavi Kartımı kaybettim. Gazeteye ilan ve emniyet makamlarına bildirim zorunluluğu var mıdır?
Kaybedilen Mavi Kartlar ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişileri kendi şahsına ait bir işlemdir. Kaybedilen Mavi Kartın yerine yeni Mavi Kart alındığında, kaybedilen Mavi Kart hukuken geçersiz hale gelmektedir.

T.C. Dış İşleri Bakanlığı
SAT Kursları Ankara

YÖS Öğrencileri Vatandaşlık Durumları – Özet

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına öğrenci hazırlayan bütün YÖS kursu personeli sınavla ilgili bütün ayrıntıyı bilmelidir. Çünkü öğrenciler ülkemizin sınav sistemini bilmediklerinden yanlış bir karar vermemeli için desteğe ihtiyaçları vardır. YÖS kursu olarak bizlerin ilk vazifesi onlara yol göstermektir. YÖS sınavı başvurusu için yabancı uyruklu olmak şartı ve daha birçok şart vardır. Çifte vatandaş olan öğrencilerimiz bu soruyu sıklıkla sormaktadır. Yurtdışında liseyi bitirenlerin ve lisenin son üç yılını yurt dışında bitirenlerin çifte vatandaşlıktan çıkmalarına gerek yoktur. Çünkü bu durumda olanlar YÖS sınavına girme hakkına sahiptir. Liseyi Türkiye’de bitiren çifte vatandaşların vatandaşlıktan çıkması gerekir. YÖS sınavı başvurusu yapmadan önce İçişleri Bakanlığına başvurarak Türk vatandaşlığından çıkılmalıdır.

Türk Vatandaşlığında Çıkma

YÖS için vatandaşlıktan çıkmak şart mı sorusuna Türk vatandaşlığından nasıl çıkılacağıyla devam edelim.

Türk Vatandaşlığından çıkmak için nereye başvuracaksınız?

 1. Türk vatandaşlığından çıkmak için nereye başvuru yapmalıyım?

   İçişleri Bakanlığı – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' ne başvuru yapılacak.

  Nüfus müdürlükleri kişilerin kendilerinin başvurması gerekiyor. Reşit değilse vasisi başvuru yapacak.

  Nüfus  yurt dışında; dış temsilciliklerimize ( konsolosluk, büyükelçilikler), yurt içinde; valilik (il nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri)ne müracaat etmeleri gerekmektedir.​

Türk Vatandaşlığından çıkmak şartlar

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için gerekli şartlar nelerdir?

​Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.

Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.

Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.

Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.​

İçişleri Bakanlığı – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkma için hangi belgeler gerekmektir?

İsteği belirten form dilekçe.(Başvuru makamlarından temin edilebilmektedir.)

Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi. 

​Ayrıca, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 85 inci maddesine göre, çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için ibraz ettiği yabancı devlet vatandaşlığını gösteren kimlik belgesindeki bilgiler ile aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

İçişleri Bakanlığı – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri en geç 3 ay içerisinden belli oluyor. Daha detaylı bilgi için İçişleri Bakanlığı – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesini inceleyin!

YÖS danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi almak için arayın:

+ 90 312 433 82 00

4 thoughts on “Yös İçin Vatandaşlıktan Çıkmak”

 1. Yös için vatandaşlıktan çıktık diyelim. 4 sene sonra universte bitti. vatandaşlıgımı geri alabilicekmiyim???

  1. Mavi kartta tekrar vatandaşlığa geçebiliyorsunuz. Ararsanız bilgi verelim. 15.00-17.00 saatleri arasında aramanızı rica ediyoruz.

 2. Merhaba, oğlum 11.sınıf. Lise nin tamamını Türkiye’de okumuş olacak. Doğum dan Türk ve Fransız vatandaşı. TC vatandaşlığından çıkarsa, Yös girmek hakkı doğarmı ? Teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir