Detaylı Bilgi için Sizi Arayalım!

Detaylı Bilgi için Sizi Arayalım!

Online ve yüz yüze eğitimlerimiz hakkında bilgi almak, ücretsiz demo derslerine katılmak için lütfen formu doldurunuz.

First
Soyadınız

YDS Kursları Yüz yüze Eğitimler

YDS kursu programı olarak Bilişsel Akademi İbrahim Aksakal koordinatörlüğünde sınava hazırlık sürecine katkı sağlamayı sürdürmektedir. YDS alanında uzun yıllar çalışmış olan eğitmenlerimiz aynı zamanda YDS, YÖKDİL sınavları için yayınlar hazırlamaktadır. Kurslarımızın yapılacağı sınıflar 10-12 kişilik olup U şeklinde tasarlanmıştır ve her türlü teknolojik donanıma sahiptir.

Online YDS Kursu

Az kişilik sınıflarda size özel eğitimler. İngilizce seviyenize ve hedefinize göre ders saatleri. Online YDS kurslarımıza bekliyoruz.

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca  Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS KURS SAATLERİ

YDS kurslarımız 100 | 120| 140 ve 180 saatlik eğitim programından oluşmaktadır.

 YDS ÜCRETSİZ REHBERLİK

Tüm öğrencilerimize eğitimleri ve eğitim sonrası rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

YDS’ ye Kimler Girebilir?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli,

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Doçent Adayları

 • Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun
  sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’den doçent adaylarının
  100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55
  puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Dillere ait bilgi
  (http://www.uak.gov.tr/duyuru/Yabancidilbelge.pdf) internet adresinde yer almaktadır. Yabancı dil koşulunun
  sağlanması için ÜAK tarafından kabul edilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,
  İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Yunanca ve Farsça’dır. Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili
  olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.
  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca; “Doktora/sanatta yeterlik/ temel tıp bilimlerinde doktora
  programlarına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî
  yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya
 • ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatoları tarafından karar verilir. hükmü yer almaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için bu sınavın sonuçlarını kullanabilmektedirler. Bu nedenle,bu kadrolara başvuracak adayların YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır. Yurt içindeki ve yurt dışındakikurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabileceklerdir.

TUS ve DUS sonuçlarına göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizceFransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafındanyapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( YDS )’nda yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilenuluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihindenitibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvurutarihi dikkate alınır.

ÖSYM tarafından, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında alan sınavı yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında MEB tarafından 2018 yılında, YDS İlkbahar Dönemi/e-YDS sonuçlarından oluşturulan KPSS puan türü (KPSSP120) kullanılacağından adayların bu kılavuzda yer alan “T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” (Bu kılavuzun son sayfalarında yer almaktadır.) doğrultusunda mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dilde  2018-YDS İlkbahar Dönemi sınavına veya e-YDS’ye katılarak öğretmen atamasında kullanılacak KPSS puanlarının hesaplanmasını sağlamaları gerekmektedir. Mezun olduğu yükseköğretim programına uygun yabancı dil dışında bir dilde YDS İlkbahar Dönemi sınavına veya e-YDS’ye katılan adayların, ilgili KPSS puanı hesaplanmış olsa bile bu puan öğretmen atamalarında kullanılmayacaktır. İlgili testte en az bir ham puanı olmayan adaylar için puan hesaplanmayacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda, ilgili yılın ÖABT sınav tarihine kadar alınan YDS (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. İlgili yılda, aynı dilde birden fazla YDS/e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav sonucu (puanı) değerlendirmeye alınacaktır. Farklı dillerde birden fazla sınav sonucu olan adayların KPSSP120 puanının hesaplanmasında mezuniyet alanları dikkate alınacaktır (İlgili yılda her aday için tek KPSSP120 puanı hesaplanır.). Bu puanın hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

Hızlandırılmış YDS Kursu

Hızlandırılmış YDS kursları 1 aylık kamplar halindedir. Hafta içi 4 ya da 5 günün yapılır. Soru çözümü ve kelime ezber ağırlıklıdır. Kurslarımıza katılmak için eğitim danışmanları ile görüşmeniz gerekmektedir. Seviye tespit sınavı yapılacak ya da daha önce girmiş olduğunuz YDS, YÖKDİL, E-YDS sınavlarının puanları değerlendirilip kursa katılıp katılmayacağımıza karar verilecektir.

YDS Eğitim Kadromuz

Bilişsel Akademi bünyesinde YDS, YÖKDİL ve benzeri eğitimlerde deneyimli, eğitim kitapları yazmış alanında uzman  eğitmenlerle çalışmaktayız.

YDS eğitimlerimizde size özel 4 kişilik sınıflarda da yer alabilirsiniz.

 • Ücretsiz Rehberlik
 • Ücretsiz Yayın
 • Ücretsiz Aktiviteler
 • Kariyer Planlaması
 • Öğrenci Takibi ve Etütler
 • Konaklama
 • Uzman Eğitim Kadrosu

YDS BAŞVURUSU

Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavı ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılır.

YDS, E-YDS ve YÖKDİL sınav başvurusu, başvuru şartları, sınav tarihi ve sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenir ve duyurulur.

BİLİŞSEL AKADEMİ YDS KURSU

Bilişsel Akademi bünyesinde yer alan uzman eğitmenler YDS hazırlık programında toplam 120 saatten oluşan ders süresi zarfında öğrencileri geçmiş dönemde YDS sınavında çıkmış soru türleriyle sınava hazırlamaktadır.

YDS sınavında başarılı olmak için dili bilmenin yanında üstün gramer bilgisi ve muhakeme yeteneği şarttır. Siz de Bilişsel Akademi’nin uzman eğitmen kadrosundan istifade ederek sınava en iyi şekilde hazırlanmak için YDS eğitim programına kayıt yaptırabilirsiniz.