SAT KURSU

 1. Before
 2. After

SAT Kursu

SAT kursu arayışınıza son! Amerikalı eğitmenlerle sizleri sınava hazırlıyoruz.

SCHOLASTIC APTITUDE TEST olarak da bilinen SAT sınavı Amerikan üniversitelerinde eğitim görmek isteyen tüm öğrencilerin yanı sıra, Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen yabancı uyruklu kimseler için girilmesi gereken ve sonuçlarını bu üniversitelere girerken başvuru esnasında kullandıkları bir sınav türüdür.

SAT SINAVI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Bu sınav Amerika Birleşik Devletleri’ nde yılda 7 kez, diğer ülkelerde ise 6 defa yapılır. Aşağıda isimleri geçen kurumlar Türkiye’de SAT sınavı uygulayan başlıca yerlerdir.

 • Bilkent Üniversitesi, ANKARA
 • Türk Amerikan Derneği, ANKARA
 • İstanbul AmerikanRobert Lisesi, İSTANBUL
 • Özel İzmir Amerikan Koleji, İZMİR
 • Özel Tarsus Amerikan Koleji, TARSUS

SAT sınavıyla ilgili başvuruların yapıldığı ve sınav sonuçlarının açıklandığı tek yetkili merci College Board organizasyonudur.

Bilişsel Akademi bünyesinde bu sınava hazırlanmak için oluşturulan program 80 saatten oluşur.

SAT KURS SAATLERİ

 • 80

  BİLGİ AL
  KAYIT OL

 •  SAT ÜCRETSİZ REHBERLİK

  SAT kursları hakkında ücretsiz rehberlik istiyorum.

 • İbrahim Aksakal

  Kurum Müdürü 

  Bilişsel Akademi’ de hem kurum müdürü hem de YÖS, SAT, GRE, GMAT, ALES ve Yabancılar için Türkçe eğitimlerinin koordinatörlüğünü sürdüren İbrahim Aksakal Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi mezunudur. 2000 yılında başladığı YÖS eğitimlerine hala devam etmektedir.

  İbrahim Aksakal

  Kurum Müdürü- Koordinatör

  Mesaj
  1. Before
  2. After

SAT SINAVI BÖLÜMLERİ

2016′ dan sonra yapılan SAT sınavlarında okuma ağırlıklı metinler ve uzun pasajlar göze çarpmaktadır. SAT sınavına genel olarak baktığımızda:

SAT Subject/Alan sınavları

SAT Subject/Alan sınavları:

Literature
U.S. History
World History
Math Level 1
Math Level 2
Biology Ecological
Biology Molecular
Chemistry
Physics

Languages Reading only

French, Spanish, Italian, Modern Hebrew, Latin

Languages with Listening

Chinese, French, German, Japanese, Korean, and Spanish

SAT Subject testlerinin süreleri 1 saattir. Öğrenci bir sınav gününde 3 ayrı SAT alan sınavına girebilir

SAT

RE-DESİGNED SAT (RSAT)

İÇERİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kompozisyon öğrencilerin kendi tezlerin oluşturmalarını gerektiriyor. Bilgiye dayalı destekleyici kanıt kullanmak şart değil

Kompozisyon, öğrencilerin mevcut bir tezi analiz ve destekleyici kanıt kullanarak incelemelerini gerektiriyor
Pasaj soruları öğrencilerin cevaplarını paragraftan herhangi bir veriye dayandırmalarını gerektirmiyor Pasaj soruları öğrencilerin cevaplarını metinden alınan verilerle desteklemelerini gerektiriyor
Okuma pasajları sınırlı sayıda akademik alandan seçiliyor Okuma pasajları fen, tarih, sosyal çalışmalar ve edebiyat alanlarından metinler içeriyor
Test edilen kelime bilgisi çoğunlukla muğlak kelime ve anlamlardan oluşuyor Test edilen kelime bilgisi “bağlamında önemli kelimeleri” içeriyor. Bunlar akademik ve profesyonel hayatta sıkça kullanılan ve bağlamına göre farklı anlamlar taşıyabilen kelimelerden oluşuyor
Matematik kısmı lise müfredatının çeşitli safhalarında öğrencilerin karşılarına çıkan alanlardan sorular içeriyor Matematik kısmı 3 alana yoğunlaşıyor:
1) Oran, orantı ve yüzdeler
2) Doğrusal (linear) denklemler ve fonksiyonlar
3) Karmaşık (complex) denklemler
“Critical Reading” ve “Writing” kısımları grafik bilgi içermiyor “Evidence-based Reading” (kaynağa-bağlı okuma) ve “Writing” bölümlerinde yer alan “sosyal çalışmalar” ve fen soruları grafik ve tablolar içeriyor
Öğrenciler okuma pasajlarının içeriğine dair herhangi bir akademik bilgiye sahip değil Her sınav Amerikan ya da dünya tarihinin belli başlı dokümanlarından birinin yer aldığı bir pasaj içeriyor

Soru

As you read the passage below, consider how Paul Bogard uses

 • evidence, such as facts or examples, to support claims.
 • reasoning to develop ideas and to connect claims and evidence.
 • stylistic or persuasive elements, such as word choice or appeals to emotion, to add power to the ideas expressed.

Pasajı görmek için

https://collegereadiness.collegeboard.org/sample-questions/essay/1

TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

Üç zorunlu kısım:

1) “Critical Reading” Eleştirel Okuma
2) “Writing” Yazma
3) “Math” Matematik

İki zorunlu kısım:
1) “Evidence-based Reading and Writing” Kaynağa dayalı okuma
2) “Math” Matematik
Kompozisyon süresi 25 dakika ve “Writing” kısmının içerisinde yer alıyor Kompozisyon süresi 50 dakika ve tercihe göre alınıyor

SAT Group Type  A1 – kompozisyonsuz

SAT with Essay Group Type B1 – kompozisyonlu

Toplam sınav süresi yaklaşık 4 saat Toplam sınav süresi kompozisyon hariç yaklaşık 3 saat.

Toplam sınav süresi kompozisyonla beraber yaklaşık 4 saat.

Muhtemel en yüksek puan 2400 (kompozisyon dahil) Muhtemel en yüksek puan 1600

Kompozisyon ayrıca puanlanıyor

Kompozisyon puanlama sistemi/detayları ve kriteleri için https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores/understanding-scores/essay

Sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Matematik bölümünün tümünde hesap makinesi kullanılabiliyor Matematik bölümü hesap makinesinin kullanılmayacağı kısımlar da içeriyor
Çoktan seçmeli sorularda her yanlış cevap -¼ puanla cezalandırılıyor Sınavda yanlış cevaplar cezalandırılmıyor
SAT yalnızca baskı formatında veriliyor SAT hem kağıt baskı hem de dijital formatta veriliyor

Kaynak: tedankara.k12.tr/index.php/sat-s-navlar

MİSYONUMUZ

Bilişsel Akademi olarak SAT eğitimlerinde amacımız, uluslararası profile sahip öğrencilerin yurdumuzda devam etmek istedikleri akademik eğitimleri için rehberliğimiz ve eğitimlerimiz doğrultusunda hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda dahil olmak üzere geleceklerini belirleyen bu maratonda onlara en iyi şekilde yardımcı olmaktır.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Bilişsel Akademi olarak eğitim kalitesinin uygun fiziksel ve sosyal ortamların sağlanmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda öğrencilere 10-12 kişilik geniş ve ferah sınıflarda çalışma imkânı sunuyoruz.
Başarımızı daha da pekiştirmek için sene içi çalışmalarımızı her yıl eğitim dönemi öncesinde yenilikleri takip ederek planlı bir şekilde oluşturuyor, üniversitelerin ilgili duyuru ve ilanlarını takip ediyor, eğitim ve rehberliğimizi siz öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Author's image

KADROMUZ

Bilişsel Akademi bünyesinde YÖS, SAT, TÖMER, GRE, GMAT, ALES  vb. eğitimlerde deneyimli, eğitim kitapları yazmış alanında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerimizle, Üniversitelerin öğrenci kabul ve yerleştirme mevzuatlarına hâkim, rehberlik servisimizden oluşmaktadır.

SAT PUAN ARALIĞI

PUANLAMA

SAT sınavında yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi bulunmamaktadır. 1600 puan ölçeği üzerinden değerlendirilecektir. Puan dağılımı 800 puan Matematik ve 800 puan Reading ve Writing için olacak şekildedir.

ESSAY

50 dakika süren bu bölüm 1600 puanlık bölümden ayrı olarak puanlanmaktadır.  Bu bölümde sizden verilen bir okuma parçası hakkında yazarın argümanını nasıl oluşturduğunu analiz etmeniz ve açıklamanız istenmektedir. Essay, okuma, analiz etme ve yazma yetenekleriniz dikkate alınarak puanlanmaktadır. Okuma, analiz etme ve yazma bölümlerinden her biri iki ayrı kişi tarafından 1 ile 4 arasındaki ölçekte değerlendirilmektedir.

MATEMATİK

SAT de matematik bölümü için 58 soru için 80 dakika süre verilecek. Sınavda 38 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanılabilirken, 20 sorudan oluşan bölümde hesap makinesi kullanımına izin verilmemektedir. Puanlama yine 200-800 üzerinden olacak. Matematik soruları cebir, veri analizi, geometri, trigonometri gibi konulardan oluşacaktır.

Kanıta Dayalı Okuma-Yazma:

Mevcut SAT de okuma bölümü için öğrencilere 67 soru cevaplamak için toplam 70 dakika verilir. Yeni SAT de 52 soruyu cevaplamak için 65 dakika verilecektir. Okuma-yazma birlikte, toplam 200-800 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenciler 5 okuma pasajı verilecek ve her pasaj başına yaklaşık 10 soru yanıtlayacak.

SAT de yazma bölümü için  öğrencilerden 44 soruyu 35 dakikada cevaplamasını istenecektir. Öğrencilere, 4 kısa pasajdan gramer, noktalama işaretleri ve kelime kullanımını düzeltmelerini isteyen sorular sorulacaktır.

Ücretsiz Rehberlik

Ücretsiz Yayın

Ücretsiz Aktiviteler

Kariyer Planlaması

Öğrenci Takibi ve Etütler

Konaklama

Uzman Eğitim Kadrosu

SAT BAŞVURU

SAT sınav başvuruları online olarak http://sat.collegeboard.org/home sitesinden yapılmaktadır. Online olarak başvuru yapacak adayların, öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Ardından, teste girecekleri şehre göre bir sınav merkezi ve tarih seçerek başvurularını yapabilirler.

SAT sınavıyla ilgili başvuruların yapıldığı ve sınav sonuçlarının açıklandığı tek yetkili merci College Board organizasyonudur.

Bilişsel Akademi bünyesinde bu sınava hazırlanmak için oluşturulan program 80 saatten oluşur.