Bilişsel Akademi Kursları-Japonca Özel Ders

Japonca öğrenmek isteyeler için Japonca özel ders. ‘Bir lisan bir insan’ diyerek ana dil dışında dil bilmenin önemini vurgulamak isteriz. Öğrenilen her dil insan için bir zenginlik ve kendine kattığı en kaliteli niteliktir. Özellikle yapılan seyahatlerde dil sahibi olmak her zaman sizi bir adım öne çıkarır ve kolaylık sağlar. Akademik kolaylık ve istihdam şansınızı artırma açısından ise dil bilmenin önemi yadsınamayacak derecede önemli. Ayrıca dil öğrenmenin hafızayı geliştirdiği ve adeta beyin egzersizi işlevi gördüğünü de belirtmek gerekir. Günümüzde dünyada gitgide meraklısı artan, öğrenilen ve ilgi gören dillerden olan Japoncayı özel ders aracılığıyla daha etkin şekilde öğrenmek Bilişsel Akademi aracılığıyla mümkündür.

Japon Dilinin Özelliği ve Öğrenimi

Öğrenim açısından dilleri(en kolayın dilden en zoruna) öğrenmenin farklı yolları vardır. Japonca bu konuda öğrenmesi zor denilebilecek bir lisandır. Fakat gidilecek yolu bilirseniz ve öğrenme tekniğini kavrarsanız bu sizi pek de zorlamaz. Öncelikle Japoncayı iyi bir şekilde öğrenmek için fonetiği yani dil sistemini iyi kavramanız gerekir. Kaliteli telaffuz eğitimi ve birebir öğrenmenin eşsizliği Bilişsel Akademi’de verilen Japonca özel dersler ile mümkün.

Gelin biraz Japoncanın özelliklerine göz atalım. Japonca:

  • Hiragana, Katakana ve Kanji adlarında üç yazı sistemine sahiptir.
  • Hiragana ve Katakana birer alfabedir. Bu alfabelerde çıkarılan sesler aynıdır ve iki alfabe de Japonya’dasıklıkla kullanılmaktadır. İkisinin arasındaki fark ise şudur: Japonya’ya özgü şeyler Hiragana ile yazılırken; özel isimler ve Japonya’ya ait olmayan şeyler Katakana ile yazılır. Fakat bu özelliğin kullanımında bir zorunluluk yoktur. Japoncayı öğrenmeye başlarken ilk olarak bu iki sistemin öğrenilmesi gerekir.

Japonlar yazmayı Çinlilerden öğrendikleri alfabe ile başladıkları için Çin’den alıp uyarladıkları Kanji adlı yazı sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin özelliği ise harflerden değil kelime dizilerinden oluşmasıdır. Japoncada bir de Römaji adında bir karakter dizisi vardır. Römaji, batı dilleri ile Japonca arasındaki iletişimi güçlendirme ve turistlere kolaylık sağlama amaçlı Latin harflerinden oluşan bir sistemdir.

  • Japonca ve Türkçe aynı dil ailesinden geldiklerinden bazı ortak noktaları bulunmaktadır. Örneğin; iki dilde de öznesiz cümle kurulabilir. Ayrıca her iki dilde en önemli öge yüklemdir ve cümledeki ögeler yer değiştirebilir. Fakat bu iki dil arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunmakta.

Bu farklılıklardan bazıları:

  • Japoncada Türkçeden farklı olarak iyelik ekleri yoktur ve çoğul eklerine de sahip değil bu dil.
  • Japoncada gelecek ve geniş zaman aynı eklerle ifade edilir.
  • Japoncada üç yazı sistemi varken; Türkçede yazı sistemi tektir.
  • Japoncada nokta ve virgül dışında noktalama işareti bulunmamaktadır. Ayrıca imza yerine mühür kullanılır.

Bilişsel Akademi’de Etkili Japonca Özel Ders Eğitimi

Günümüzde Japonca dil öğreniminde önemli bir yer tutuyor. Dünya üzerinde birçok kişi bu dili öğrenmekte ve konuşmaktadır. Bilişsel Akademi, Japonca öğretiminde anadili Japonca olan eğitmenlerce eğitim sunar. Economy ve business class’ların yanında Japonca özel ders imkanı da sağlanmaktadır. Özel ders birebir öğrenme ve öğrencinin ihtiyacına göre bir program izlenmesi açısından önemli bir kazanımdır. Ayrıca dil öğreniminde önemli bir yer tutan dile maruz kalma olayı da özel derste birebir konuşma ve yazma aracılığıyla oldukça aktif konumdadır ve öğrenmeyi destekler. İşitsel olarak Japonca dilbilgisi kuralları anlatılıp telaffuz pratikleri yapıldıktan sonra görsel olarak da yazım şekilleri uygulamalı olarak takip edildiği için özel derslerimiz öğrenciyi süreçte etkin kılar. Seslerin kullanımı, uzatılan seslerin farklı anlam taşıması açısından birebir olarak kavratılır. Dilbilgisi dersleri sonunda uygulanan izleme, genel tekrar testleri ile öğrenme pekiştirilerek kalıcılığı sağlanır.

Son zamanlarda büyük ilgi gören Japoncayı, Bilişsel Akademi olarak ilgiyle takip etmekte ve Japonca özel ders bağlamında uluslararası nitelikte, kaliteli standartlarda eğitim vermekteyiz. Ana ve yardımcı kitaplar aracılığıyla kaynak sıkıntısı çekmeden anadili Japonca olan eğitmenlerce sunduğumuz bu eşsiz hizmet ile Japonca eğitiminde oldukça iddialıyız. Gelin bu kaliteyi birlikte paylaşalım.