İtalyancayı Kurslarla Öğrenmek

İtalyanca öğrenmek isteyen kişiler için İtalyanca özel ders. İtalyanca eğitimi için en doğru yer olan kurslar tercih etmelidir. Eğitim kurumlarında uzman bir kadrodan eğitim alarak dilin en doğru şekilde öğrenilmesi oldukça önem arz etmektedir.

Dil öğrenme konusunda uzun yıllardır eğitim veren bir kurum olarak İtalyancayı en kısa sürede konuşmanızı sağlamayı hedeflemekteyiz. Kurslarımızda sınavlara hazırlanmakta oldukça kolaydır. 1-3 veya 8- 12 kişilik sınıflarda uzman eğitimcileri ile verilen eğitimler ile öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.

Özellikle İtalyanca bölüm okuyan ve dilin her alanda gerekli olduğu kursiyerlerimiz için İtalyanca özel ders birebir olarak verilmektedir. Ayrıca kurumumuzda Avrupa Dil Portfolsoyuna göre düzenlenen bir program uygulanmaktadır.

Kurumumuzun Dil Öğrenmedeki Farkı

İTALYANCA KURSLARI

Kurumumuz pek çok dilin öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Dil öğrenmek için kurumumuz tercih eden her öğrenci kurumumuzun kendisine sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanmaktadır. İtalyanca kursu alan bir öğrencimiz her hangi bir nedenle derse katılamaz ve bunu bildirir ise kursiyere İtalyanca özel ders verilerek kaçırdığı dersler telafi edilmektedir.

Kurumumuzda dil öğrenmek isteyen kursiyerlerimiz için başlamadan evvel bir seviye belirleme sınavı yapılmaktadır. Bunu yapmamızdaki amaç en doğru seviye ile öğrenime başlamanız içindir. Kursiyerin ihtiyaçlarına göre belirlenen ders düzenlemesi ile kusursuz bir dil öğrenimi sağlanmaktadır.

Kursiyerlerimiz için hazırlanan sınıflarımız tam bir teknoloji odası biçimindedir. Öğrencinin öğrenmesi için gereken görsel ve işitsel tüm materyaller sınıflarda mevcuttur. Sınıflarımız kalabalık olmadığı için her öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

Kurumumuzda öğrenim gören kursiyerlerimizin biraz daha kendilerine güvenlerini yükseltmek amacı ile online sınavlar ve destek programları uygulanmaktadır.

Ayrıca İtalyanca öğrenen her kursiyerimizi haftada bir gün telefon ile arayarak konuşma ve anlama, dinleme becerilerini yakından takip etmekteyiz. İtalyanca özel ders niteliğinde geçen bu konuşmalar sayesinde kursiyerlere katkı sağlanılmaktadır. Ayrıca WhatsApp üzerinden kursiyerlerimiz ile yazışarak yazma ve okuma becerilerini de gözlem altında tutmaktayız.

Dil Öğrenirken Eğitim Veren Kurumun Etkisi

Dil öğrenmek için bir kurum tercih edecek kişinin bu eğitimleri alırken kurumun sağlayacağı olumlu yada olumsuz etkiyi göz ardı etmemesi gerekmektedir. Kurumumuza gelen her öğrencimiz bizim için özeldir ve emeğinin karşılığını tam olarak almasını sağlamak isteriz. Bu nedenle kurumumuzun amacı sizin amacınızdır.

Sizleri de yabancı dil kurslarımıza bekliyoruz.