Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı okuma teknikleri eğitimlerimize katılan hızlı okuma kitabımızda da ayrı başlık açtığımız hızlı kitap okurken kavrama noktalarını tekrar web sitemizde sizlerle paylaşmak istedik.

Şimdi hızlı okurken nerelerde yavaşlamanız gerektiğini anlatmak istiyorum. Hızlı okumada kontrollü hız dediğimiz tekniği uygulayacağız. Arabalardan yola çıkalım. Viraja girmeden önce hızınızı ayarlamanız gerekiyor. Virajdan çıkışta hız yavaş yavaş artırılır ve araç kendini toplar. Özellikle motor kullananlar bunu çok iyi bir. Aynı şey hızlı kitap okurken de geçerli. Anlama yani kavrama noktalarında hızımızı metne göre ayarlayacağız. Hızlı okuma yaparken daha iyi anlamak için yapmanız gerekenler:

Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Ön okuma yapılmalı.

Konu ve ana fikir belirlenmeli

Hızlı ve dikkatli okunacak yerler belirlenmeli.

Metin ile ilgili sorular oluşturulmalı, amaç belirlenmeli.

Metnin zorluğuna göre okuma tekniği belirlenmeli.

İki Nokta(:), Tırnak(‘ ’), Soru (?), Ünlem (!) işaretlerinin kullanıldığı yerler dikkati okunmalı.

Kalın (bold) eğik (italik) yazılar dikkatli okunmalı

Farklı puntodaki yerler dikkatli okunmalı

Özel isimlere, sayılara ve tarihlere dikkat edilmeli,

Metindeki resimler, grafikler, tablolar atlanmamalı,

Sembollere, işaretlere dikkat edilmeli.

Önsöz, son söz, hakkında kısımları dikkatli okunmalı

Yazar hakkındaki bilgiler atlanmamalı

Kaynakçaya, içindekiler kısmına bakılmalı

Başlık ve ara başlıklara dikkat edilmeli

Paragraf giriş ve sonuç cümleleri dikkatli okunmalı

Ve, hem, daha, bundan başka, bunun gibi, buna paralel, buna ilaveten, düşünce akışını aynı yönde devam edeceğini fikirlerin bir birine bağlanacağını

Bu nedenle, bu yüzden, bundan dolayı, bunun sonucunda, bununla beraber, ağırlıklı düşüncelere geçileceğini

Nihayet, özetlersek, yani, anlaşılacağı gibi, kısaca, gerçek şudur ki, başlıca, genellikle düşünce akışının sona geldiğini anafikri vurguladığını

Ama fakat lakin ancak kelimelerini düşüncelerin değişeceğine

Buna rağmen, bundan başka, ayrıca, çünkü bilakis, aksine kelimeleri hem açıklama yapar hem de önceki düşünceleri gereksiz kılar.