kitap okumak

Okuma Nasıl Gerçekleşir?

Okuma, kişinin gözlerinin gördüğü ve fotoğrafladığı kelimelerin beyinde anlamlandırılması ve kavranmasıdır. Beyin kelimeleri kavradığında metnin anlatmak istediği şey oluşmaya başlar. Hızlı okuma kursumuz, okuma için gerekli olan bu sürecin kısaltılmasını sağlamaktadır. Deneyimli eğitimcilerimiz, gözlerin daha geniş alanı görmesini, daha çok kelime algılamasını ve daha iyi anlama oranına ulaşmasını sağlayacak egzersizler yaptırır. Bu egzersizleri yaptırırken çeşitli alanlara ait hızlı okuma metinleri kullanmaktadır. Yemek tariflerinin olduğu metinlerden akademik bilgilerin olduğu metinlere kadar çeşitli metinler kullanılmaktadır. Çünkü metinlerin çeşitlerine göre kullanılması gereken teknikler değişmektedir. Eğitimlerimiz neticesinde usta okuyucu olan kişiler, ellerine aldıkları metinlerde hangi okuma tekniğini kullanacaklarını çok iyi bilmektedir.

Egzersizler ve Okuma Metinleri

hızlı okuma metinleri

Hızlı okuma yapmak isteyenler, kursumuzun eğitimlerinden almalıdır. Eğitimlerimiz doğru tekniklerin ve egzersizlerin kullanılarak en hızlı okumanın yapılmasını öğretmektedir. Okumada egzersizleri doğru yapmak önemlidir. Bazı egzersizler yeni başlayanlar için iken bazıları hızlı okumada belli bir seviyeyi yakalamış olanlar için geçerlidir. Egzersizlerin seviyesine göre hızlı okuma metinleri bulunmaktadır. Yeni başlayan bir kişiye tıp terimlerinin bulunduğu bir metni okutmak büyük bir hata olacağından kursumuzdan destek alınması en sağlıklı olanıdır. Metinleri okumaya başlamadan önce bazı tedbirler alınmalıdır. Buna göre:

 • Mekanın ısısından, derli toplu olmasına kadar her ayrıntının düşünüldüğü uygun bir ortamın hazırlanması
 • Metni neden okuma istediğinize dair bir amaç belirlenmeli
 • Zihinsel hazırlık yaparak okumaya başlanmalıdır.

Hızlı Okuma Metinleri

Kişi okuma yaparken gözleri sağa ve sola doğru hareket eder. Hareket sırasında kelimeleri görür. Kelimeleri zihne gönderir. Zihin, kelimelerin anlatmak istediği şeyleri anlamlandırır. Böylece metinde anlatılmak istenen şey algılanmış olur. Hızlı okuma, okuma ve anlama için gerekli olan bu sürenin kısaltılmasıdır. Gözlerin daha hızlı hareket etmesi, zihne daha fazla verinin iletilmesi için yapılan faaliyetlerin hepsine hızlı okuma egzersizleri adı verilir.

Hızlı okuma metinleri ve egzersizleri ile kişi kendini geliştirmelidir. Metinlerin ve egzersizlerin seçimine dikkat edilmelidir. Hızlı okuma metinleri ve egzersizleri yeni başlayanlar ve profesyoneller olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Yeni başlayan birinin, profesyoneller için hazırlanmış olan metni okumaya çalışması doğru olmayacağı gibi çok zor olacaktır. Hızlı okuma metinlerini ve egzersizlerini doğru seçebilmek için uzmanından yardım almak gerekir.

Metinleri Hızlı Okumaya Başlamadan Öncesinde Neler Yapılmalıdır?

Hızlı okuma yapmak isteyenlerin metnin başına oturmadan önce almaları gereken bazı tedbirler vardır. Alınması gereken tedbirler şunlardır:

 • Uygun ortam hazırlama
 • Okumaya bir amaç edinilmesi
 • Zihinsel hazırlık yapılmalı
Uygun ortam Okumayı Hızlandırır mı?

Hızlı okumanın yapılacağı ortamın ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekir. Ortamın ısısının ortalama 20 ila 24 derece arasında olması gerekir. Isısı iyi ayarlanmış ortamda daha hızlı okuma yapılır. Okumanın yapılacağı mekandan, dikkati dağıtacak bütün unsurlar kaldırılmalıdır. Örneğin masa üzerinde dikkati dağıtacak sallanan biblolar, posterler varsa mutlaka kaldırılmalıdır. Sokağa bakan pencere önünde okuma yapılmamalıdır. Çünkü sokaktan gelip geçenler, olan olaylar dikkat dağıtacaktır. Okumaya başlamadan içteki dikkat dağıtıcı düşünceler de bir kenara bırakılmalıdır.

Bir amaç edinme hızlı okumayı etkiler mi?

Kişi hızlı okumayı neden istediğine dair sorular sormalı ve kendine bir amaç edinmelidir. Amaç olarak konulan hedefin ölçülebilir olması önemlidir. Hedefe ulaşıp ulaşmadığını değerlendirebilmek adına ölçülebilir olması önemli bir husustur. Örneğin amaç olarak 500 sayfalık kitabı 6 saatte okumak konulabilir. Net rakamlar hedefe konulduğunda netice değerlendirilebilir. 6 saat sonrasında 500 sayfalık kitap bitti mi bitmedi mi? Hedefe varmayı istemek hızlı okumayı tetikler.

Hızlı okumak için zihinsel hazırlık Nasıl Yapılmalı?

Hızlı okuma yapabilmek için öncelikle odaklanmak gerekir. Zihinsel olarak hazır olmayanlar odaklanamazlar. Bundan dolayı okuyucu, zihnen kendini hızlı okumaya hazırlamalıdır. Hiçbir zihinsel hazırlığı olmadan okumaya başlayanların hızlı okuduğunu göremezsiniz. Odaklanmış, konsantrasyonu yüksek olan okuyucular, daha fazla kelimeyi görür, okur ve anlar. Hızlı okumayı gerçekleştirme adına kişi kafasında bulunan bütün problemleri, soruları ve sorunları unutmalıdır. Tek hedefi önündeki metni anlayarak hızlı okumak olmalıdır.

HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ KURSU ANKARA

Hızlı Okuma Metinlerini Nasıl Okumalıyız?

Okuma metinleri zorluk olarak farklılık gösterir. Farklı zorluktaki metinler farklı hızda okunmalıdır. Bir roman ile akademik makaleler aynı zorlukta değildir. Uzmanlar farklı zorluktaki makalelerin farklı hızda okunmasını tavsiye etmektedir. Akademik metinler, eleştirisel bakış açısıyla okunmalıdır. Sadece anlayarak hızlı okumak akademik metinler için yeterli değildir. Akademik metinleri okurken bazı sorulara cevap arandığından eleştirisel yaklaşılır. Kurslarımızda akademik metinler için detaylı okuma tekniği kullanılır. Bu teknikte bilgiye dönüş vardır; kavram haritaları, zihin haritaları, ses kayıtlı notlar ve not alma teknikleri uygulanır.

Akademik Metinler Nasıl Okunur?

Akademik ve zor metinler, etkin ve dikkatli bir şekilde okunduğu takdirde analiz edilebilir. Analiz edilemeyen akademik metinler okunmuş ve algılanmış sayılmaz. Bilinmeyen çok fazla terimin ve kelimenin yer aldığı akademik metinleri hızlı okuyarak anlayabilmek ve eleştirebilmek için hızlı okuma eğitimleri alınmalıdır. Hızlı okuma eğitimi almamış veya yeni başlamış olanların akademik metinleri hızlı okumaları mümkün değildir. Hızlı okuyabilmek için çalışarak, alıştırma yaparak ve eğitimlerde edinilen bilgileri uygulayarak mümkün olur.

Okuma metinleri giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Metinlerin ilk ve son paragraflarda genellikle önemli bilgilere yer verilir. Bundan dolayı metinlerin ilk ve son paragrafları çok önemlidir. Her paragrafın içinde de giriş gelişme sonuç bölümleri bulunur. Zihin farklı düşüncelerden arındırılarak okuma yapıldığında göz ve zihin anında bu önemli kısımları algılayarak okumayı hızlandıracaktır. 

Hızlı okuma metinlerinin içeriği okuma hızını etkiler. Akla takılan sorunlar okuma anında kişiyi geriye doğru çeker. Okuyucunun takılmaması ve yavaşlamaması için akademik metinlerde genellikle resim kullanılmaz. Sade bir konu ancak resimle anlatılabilecekse resim kullanılır.

yös-sat course in ankara

Kelime Haznesi Okumayı Nasıl Etkiler?

Okuma metinlerindeki hızı etkileyen unsurlardan biri de okuyucunun kelime haznesidir. Kelime haznesi geniş olanlar akademik metinleri dahi kelime haznesi dar olanlara göre çok daha hızlı okurlar. Elinizde tıpla ilgili bir makale olduğunu düşünün. Bu makaleyi, dakikada okuma hızı 850 kelime olan ve bir doktora okutun. Hangisi daha hızlı okur? Tabi ki doktor daha hızlı okuyacaktır. Çünkü 850 kelime okuyabilen kişinin metinde alışık olmadığı ve bilmediği çok terim olduğundan takılacaktır. Doktor ise terimleri görür görmez zihninde anlamlarını ve söylenişlerini canlanacaktır. Bu da ona hız kazandıracaktır. Normal ve akademik okuma metinlerini daha hızlı okumak isteyenlerin kelime haznelerini genişletmesi gerekir. Kelimelerin ve terimlerin anlamlarını öğrenmek okuma hızını olumlu etkileyecektir.

Sınava Hazırlanırken Metinler Nasıl Hızlı Okunabilir?

Okullardaki sınavlara hazırlanmada öğrencilerin ellerinde bazı metinler bulunur. Kitap veya metinlerden sınava girecek olan öğrenciler, hızlı okumanın bazı tekniklerini kullanarak başarılı olabilirler. Daha kısa sürede kabarık metinleri okuyup, anlayabilmek ve sınavlarda başarılı olmak için şu teknikler kullanılabilir;

 • Kaymağını alma yöntemi
 • Göz gezdirme yöntemi
 • Kelime bulma teknikleri

Sınavlara hazırlanırken asıl olan kelime sayısı değil anlama oranıdır. Sınav metinlerini okurken hızı artırırken anlamayı da artıran teknikleri kullanmak daha doğru olacaktır. Hızdan kısmen kısarak anlamaya yönelerek sınav metinlerini daha kısa sürede daha fazla anlayarak okuyabiliriz.

Hızlı Oku

Öğrenciler Okumasını Nasıl Hızlandırabilir?

Okuduğunu anlayabilmenin yolu hızlı okumaktan geçer. Yavaş okuyanlar metinin cümleleri ve paragrafları arasındaki bağı kopartabilirler. Bundan dolayı başarılı olmak isteyen öğrenciler ellerindeki kitapları ve metinleri hızlı okuyarak daha iyi kavrarlar. İnternette hızlı okuma metinleri bulunmaktadır. Bu metinler indirilerek hızlı okuma yeteneği geliştirilebilir.

Okuma metinlerini okurken okuyucu yanında mutlaka kalem ve kağıt bulundurmalıdır. Aklına takılan veya önemli olan yerleri not almalıdır. Not alma, aktif okuma tekniğinin bir parçası olduğundan kişiye yüksek kazançlar sunabilir. Alınan notlar, okuyucuya yeni fikirler ve önemli noktalar keşfettirebilir. Metni okuma bittikten sonra zihinde kalanların not edilmesi hatırlamayı kolaylaştırır.

Özetle

Aynı zamanda metinlerin ağırlık ve zorluğuna göre hızları da değişecektir. Bazı kurslar her metni aynı hızda okutacaklarına dair reklamlar yapmaktadır. Oysaki böyle bir durum normal şartlarda asla gerçekleşemez. Akademik hızlı okuma metinleri okunurken, eleştirisel bakış açısı takınılmalıdır. Okumak, anlamak ve sorgulamak aynı anda gerçekleşeceğinden biraz daha yavaş okunur. Dikkatli ve etkin okuma yapıldığında akademik metinleri daha iyi analiz etme fırsatı elde edilir. Detaylara fazla girildiğinden ve terimler olmasından dolayı daha zorlayıcıdır. Her metnin kendine göre dikkat edilmesi gereken hususlarını, uzman eğitici kadromuz öğrencilerine öğretmektedir. Böyle her metin standardın üzerinde bir hızla okunur.

Hızlı Okuma Egzersizleri

Hızlı okuma; insanın düşünmesini hızlandırarak okuduğunu anlaması ve birim zamanda zihninden akan kelimelerin sayısını artırmasıdır. Anlayarak hızlı okuma yapabilmek için yapılması gereken bazı egzersizler vardır. Egzersizleri yapmış ve uygulamaya koymuş olan kişiler normalde okuduklarının 2 ila 4 katına kadar okuma hızlarını artırabilirler. Hızlı okumanın gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken egzersizler vardır. Bunlar;

 • İç seslendirmeyi yıkmak
 • Gözün bakış aralık hızının artırılması
 • Geniş bakış aralığı
 • Verimli bakış aralığı
 • Oyun kartları ve hızlı okuma
 • Okuma hızında antrenman
 • Beynin kandırılması
 • İşaretçiler oluşturmak
Okuma ve Anlama Teknikleri
Hızlı Kitap Okuma

İç Seslendirme Nasıl Yıkılır?

İnsanın okurken gördüğü kelimeleri içlerinden tekrar etmelerine iç seslendirme denir. İlkokulda bu şekilde okumaya alıştırılan insanların iç seslendirmeyi kırması zaman alır. Kişileri iç seslendirmeyi daha iyi anlayabilmek için yaparlar. Oysaki iç seslendirme, akılda tutmayı, anlamayı zorlaştırır hatta unutmaları artırır. İç seslendirme yapan bir kişi dakikada 250 kelime civarında okur. Kişi aslında 700 hatta 1000 kelimeye kadar çıkabilir.

Ses bariyerini kırmak için;

 • Gözün hızlı hareket ettirilmesi
 • Otomatik olarak bilgileri çalışma hafızasına atma
 • Sayfa okurken daha az mola verme, bölüm bitimlerinde uzun aralar verme

Gözün Bakış Aralık Hızı Artırılabilir mi?

Hızlı okuma yapan kişi bir metni 2 veya 3 bakışta görmektedir. Okuma yapmak yerine gözlerle satırların sıraları ve sütunlarının ortasına bakıp diğerine geçilir. Hızlı okumada yapılan gözlerin bu hızlı hareketine Bakış Aralık Hızı adı verilir. Ani bir ses geldiğinde gözlerin o tarafa aniden çevrilmesi de bakış aralık hızıdır. Normal okuyucu, satırdaki kelime sayısından bir az bakış aralığı oluşturur ki bu çok verimsiz bir okumadır. Hızlı okuyucular ise kitap satırında en fazla 3, web sayfalarında en fazla 5 kere, telefonlarda 1 bakış aralığı oluşturur. Bakış aralık hızı ne kadar artarsa metin o kadar kısa sürede okunur.

Geniş Bakış Aralığı Nedir?

Hızlı okumada, göz geniş aralıklara bakar. Geniş aralıkların olması kelime kelime okumamayı sağlar. Geniş bakış aralığına sahip olan kişiler daha hızlı okuyacaktır. Bakış aralık hızını artırmayan, geniş bakış aralığına sahip olmayan hızlı okuyamaz.

Verimli Bakış Aralığı Nasıl Gerçekleştirilir?

Göz, odaklandığı yerin sağını ve solunu görmektedir. Bundan dolayı bakış aralık hızı alıştırması yapan kişiler sayfanın en kenarından başlamaz. Hızlı okuyucular, sayfayı üç sütuna bölerek tam ortasına odaklanır. Böylece en verimli bakış aralığı oluşturulur ve her sütunun sağı ve solu görülebilir.

Oyun Kartları ile Hızlı Okuma Nasıl Yapılır?

Hızlı okumanın düşmanı; parmakla okumaktır. Göz daha hızlı hareket etmek isterken parmak buna izin vermez. Hızlı okumak isteyen kişiler için altın kural metinde asla geriye dönmemektir. Geri dönmek şartsa, bu alanları işaretleyip bölüm bittikten sonra dönmek doğru olacaktır. Geri dönmeden kurtulmak için zorlamak gerekir. Geri dönmeyi engellemek için oyun kartları kullanılabilir. Okunulacak alanın dışındaki yerler oyun kartlarıyla kapatılabilir. Böylece gözün kayması ve geri dönüşler engellenir.

Okuma Hızı Antrenmanı Nasıl Yapılmalı?

Kişi okuma hızını artırmak için eğitimcilerin verdiği egzersizleri ve antrenmanları uygulamalıdır. İlk olarak sayfa 30 saniyede taranarak başlanır. Bunun anlamı dakikada 600 kelimedir. Hızlı okuma tekniklerinin uygulanması seviyenin artmasını sağlar. İstenilen hıza ulaşıncaya kadar bu şekilde okumalar yapılmalıdır. Kendini daha hızlı okumaya yönlendirenler daha başarılı olacaktır.

Beyin Nasıl Kandırılır?

Beynin kandırılması, ön okuma çalışması ve hızlı okuma çalışması sırasında metnin neden bahsettiği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Asıl odaklanılması gereken nokta bu değildir.

Okurken İşaretleyiciler Oluşturmak Ne Demektir?

Hızlı okumada işaretlemeler yapmak gerekir. Bir paragrafta en fazla 2 işaretleme yapılır. İşaretlemeler koymaya uğraşman yerine bazen paragraf bitiminde 2 saniye içinde neler anlatıldığı anlamaya çalışılmalı. Renkleri hayal etmek işaretleyicidir. Okurken metinde birkaç işaretleyici bulunmalıdır. İşaretlemenin ilk aşamalarında yavaş ilerlenebilir. İlerleyen zaman içerisinde metin üzerinden geçerken işaretlemeler kendiliğinden oluşmaya başlayacaktır.  

Hızlı Okuma Programı

Hızlı okuma becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlanmış yenilikçi bilgisayar programları bulunmaktadır. Programın içeriğinde, okuma becerilerini ve görsel alanı genişletmek için geliştirilen egzersizlere yer verilmektedir. Programların içerikleri ve tasarımı birbirinden farklı olsa da genel anlamıyla aynı amaca hizmet etmektedir. Her oturumun başında okuma testleri yapılır. Testlerin ve yapılan egzersizlerin sonuçları kaydedilir. Böylece programı kullanan kişiler, ilerlemelerini izleyebilir.

Hızlı okuma yazılımlarında çeşitli okuma modülleri vardır. Okuma modülleri, her eğitim sayesinde okuyucuya hız kazandıracaktır. Modüller, okuyucunun yeni ve farklı özelliklerde okuma alışkanlığı gelişmesine yardımcı olacaktır. Kullanıcının verimli okuma ilkelerini öğrenmesini ve kitap okurken uygulamasına yardımcı olacak alıştırmaları öğretmektedir. Hızlı okuma desteğinin sağlanması için en etkili yöntemlerden biri hızlı okuma programı kullanmaktır.

Hızlı okuma eğitim programında, kelimelerin hepsinin okunması veya bütünsel okumasına yoğunlaşmaktadır. Kısmı okuma teknikleri ise kelimelerin hızlı algılanmasını, kısa okume metinlerinin hızlı okunmasını gerektirir. Entegre okuma programları, hızlı okuma tekniklerinin temelini oluşturmaktadır.  

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ kursları

Programla Uygularken Teoriyi Öğrenme Mümkün mü?

Okuma programlarındaki alıştırmalar, okuma pratikleri yapmaya yöneliktir. Programda kullanılan metinler, okuma alıştırmaları olarak kullanılmaktadır. Alıştırmaları yapan okuyucular, aslında gözleri ve beyni ile nasıl büyüleyici işler yapabildiğini gösterir. Programın metinleri, görme, göz hareketleri ve okuma süreciyle dil mekanizması arasındaki ilişkiyi basit bir şekilde açıklamaya yöneliktir.

Halk arasında hızlı okuma ile ilgili Savaş ve Barış eserini 10 dakikada okudum, Rusya hakkındaydı gibi şakalar yapılmaktadır. Bu tür şakaları yapanların, hızlı okuma eğitimleri sonucunda kişilerin kazandığı yetenekten haberi olmadığı kesindir. Okuma testleri, aslında eğitimli hızlı okuyucuların hızlı okudukları fakat aynı zamanda anlayarak okuduklarını göstermektedir. Hızlı okuyanlar, bilgiyi verimli bir şekilde yönetmektedirler. Böylece daha üretken olup daha iyi karar verirler.

Hızlı Okuma Yazılımları

Hızlı okuma yazılımları; okuma verimliliğini geliştirmenin, üretken olmanın en kolay yoludur. Öğrenciler, yöneticiler, bilgi edinmek isteyen ve bilgiyle yakından alakadar olan herkes için güzel bir araçtır. Programlar, her tür okuyucuya hitap edecek bölümler vardır. Hızlı okuma programının kilit noktaları; geniş sözcük dağarcığı, bol okuma, zengin ifade kullanımı, güzel yazım, üstün kültür düzeyi becerilerinin geliştirilmesidir. İnsan çok stresliyse, aşırı iş yoğunluğuna tabiyse ve depresyonlar yaşıyorsa zevk için okumalıdır. Zevk için okuma kendine özgü bir kaçış gerçekleştirdiğinden dolayı sağlık üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

Neden Hızlı Okuma Programı Kullanılmalı?

İnsanların bazıları, okumaya zaman bulamadıklarından ve okuduklarını unuttuğundan şikayet etmektedir. Hızlı okuma programları aslında kişilerin bütün şikayetlerini sonlandırmaya yöneliktir. Basit egzersizleri bilimsel yöntemlerle birleştiren programlar, göz ve beyin arasında koordinasyonu yeniden programlayarak daha kaliteli ve hızlı okuma becerisi elde edilmesini sağlar. Neden hızlı okuma programı kullanılmalı:

 • Okuma hızını en az iki katına çıkarmak için
 • Egzersizlerle okuma hızını geliştirmek, kısa sürede daha fazla kitap, metin, rapor okumak için
 • Okurken, soru çözerken, ders çalışırken okuma ve anlama yeteneğini artırmak için
 • Okuma ritmi kazandırmak, dikkat ve konsantrasyonu artırmak için
 • Gözün nasıl bakması, satır üzerinde nasıl kayarak okuması gerektiğini öğrenmek için
 • Her yerde ve her zaman hızlı okuma pratikleri yapabilmek için
 • Uygulamalar neticesinde alınan raporlarda gelişme ve ilerleme seviyesini görmek için hızlı okuma programı kullanılması tavsiye edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir