GRE

Gre kursu ile yüksek lisans ve doktora hayalleriniz gerçek olacak!

GRE sınavı, İngilizce eğitim veren Üniversitelerde mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere  yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken bir sınavdır. GRE, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek lisans ve doktora yapılabilmesi için gereklidir. Bu sınav Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır.

GRE SINAVI

GRE General Test ve GRE Subject Test olmak üzere iki farklı başlık altında uygulanmaktadır. GRE General Test genel kapsamlı bir sınav olup bu sınavı akademik yeterlilik için şart koşan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından alınması şarttır.

GRE Subject Test aşağıda belirtilen sekiz bilim dalında lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin, seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılır. Bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte Subject testin de alınmasını istemektedir.

GRE KURS SAATLERİ

GRE eğitimlerimiz birebir yapılmakta olup 40 saattir. Eğitimleri kişinin seviyesine göre değişkenlik göstermektedir.

GRE SINAVI TESTLERİ

GRE Biyokimya Testi

Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 180 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Bazı sorular laboratuvar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplanmış olabilir. Bu sınav 3 ana konu hakkında bilgiyi ölçer. Bunlar Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ile genetiktir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir konu başlığında alınan puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya soruları toplam skorun genellikle %36’sını, Hücre Biyolojisi soruları %28’ini, Moleküler Biyoloji ve Genetik soruları ise %36’sını oluşturur.

GRE Biyoloji Testi

Biyoloji GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 5 şıktan oluşan 200 soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçen sınav,  Hücre ve moleküler Biyoloji, Organizma Biyolojisi ve Ekoloji ile Evrim konularını içerir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir başlıktaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33-34’ünü, Organisma Biyolojisi soruları %33-34’ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %33-34’ünü oluşturur.

GRE Kimya Testi

Kimya GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunmaktadır. Eğer soru için ayrıca gerekli bir katsayı var ise soru içinde belirtilmektedir. Test şeklinde hazırlanan sorular temel matematik bilgisi ile çözülebilmektedir, bu nedenle sınav esnasında hesap makinesi veya logaritmik tablolar gerekmemektedir. Logaritmik bilgi gerekiyor ise soru içinde zaten belirtilmektedir. Bu sınav dört ana bilgiyi ölçer. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya bunlar arasında yer alır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur.

GRE Bilgisayar Bilimi Testi

Bilgisayar Bilimi GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer. Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer başlıca konu başlıklarıdır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.

GRE İngiliz Edebiyatı Testi

İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 230 soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkelerin edebiyatını içerebilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, edebi türlerin tanınması, %20-25 gibi bir bölümünü kültürel ve tarihi şartlar, %15-20gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları oluşturur.

GRE Matematik Testi

Matematik GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 66 çoktan seçmeli soru içerir. Soruların zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı ilk basamak cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir.

GRE Fizik Testi

Fizik GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 5 seçenekten oluşan 100 soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizm, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar.

GRE Psikoloji Testi

Psikoloji GRE Subject Testi

Bu GRE subject sınavı 5 şıklı 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölümün puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Bilişsel Akademi GRE eğitimlerinde amacımız, uluslararası profile sahip öğrencilerin yurdumuzda devam etmek istedikleri akademik eğitimleri için rehberliğimiz ve eğitimlerimiz doğrultusunda hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda dahil olmak üzere geleceklerini belirleyen bu maratonda onlara en iyi şekilde yardımcı olmaktır.

Bilişsel Akademi, eğitim kalitesinin uygun fiziksel ve sosyal ortamların sağlanmasına bağlı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda öğrencilere 10-12 kişilik geniş ve ferah sınıflarda çalışma imkânı sunuyoruz.

Başarımızı daha da pekiştirmek için sene içi çalışmalarımızı her yıl eğitim dönemi öncesinde yenilikleri takip ederek planlı bir şekilde oluşturuyor, üniversitelerin ilgili duyuru ve ilanlarını takip ediyor, eğitim ve rehberliğimizi siz öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

GRE Kursu KADROMUZ

Bilişsel Akademi bünyesinde YÖS, SAT, TÖMER, GRE, GMAT, ALES  vb. eğitimlerde deneyimli, eğitim kitapları yazmış alanında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerimizle, Üniversitelerin öğrenci kabul ve yerleştirme mevzuatlarına hâkim, rehberlik servisimizden oluşmaktadır.

 

 

GRE Sınavı Hakkında

Sınav 3 çoktan seçmeli bölüm (Sayısal ,Sözel ,Analitik ) ve kompozisyon bölümlerinden oluşmaktadır.
Sözel (30 Soru- 30 dakika)
Sayısal (28 Soru – 45 dakika)
Kompozisyon bölümünde 2 soru sorulmaktadır.İlk soru bir konu üzerindeki yorumların sorulduğu 45 dk. süresi olan ,ikinci bölüm bir argüman üzerinde akıl yürütmenizin istendiği 30 dk.süresi olan bir bölümdür.

GRE sınavının öğrencilerden bekledikleri; odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi , mantık , matematik , kavrama ve akıl yürütme becerisi , problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

GRE Sınavı Değerlendirmesi

Sözel ve Sayısal bölümlerinin değerlendirmeleri hemen yapılmaktadır, fakat kompozisyon bölümünün değerlendirmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır.Sözel ve Sayısal bölümlerinin notlandırılması: 0 – 60 ,sınavın tamamının notlandırılması: 200 – 800 arasındadır. Kompozisyon bölümünde notlandırma ise 0 – 6 arasındadır ve diğer bölümlerden ayrı değerlendirilir.

Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.

  • %96-99 – 720 puan
  • %79-90 – 630 puan
  • %61-75 – 570 puan
  • %37-50 – 500 puan

GRE BAŞVURU

Educational Testing Service,
P.O.Box 6000 Princeton,
NJ 08541-6000, U.S.A.
Tel: 609-771-7670, Fax: 609-771-7906

  • GRE Subject Test Computer Based sınavı Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde uygulanmaktadır.
  • GRE Subject Test Paper Based sınavı Türkiye’de Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde uygulanmaktadır.
  • GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de genellikle GRE General Test bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

GRE General Test Computer Based (bilgisayarlı) sınavı 3 saat sürer. GRE General Test Computer Based sınavı 3 bölümden oluşur. Analitik yazma her zaman ilk bölümdür. Sözel veya sayısal bölümler Analitik yazma bölümünden sonra yapılmaktadır.

Bölüm Soru Sayısı Zaman
Analytical Writing 1 Issue Task 45 dakika
Analytical Writing 1 Argument Task 30 dakika
Verbal 30 30 dakika
Quantitative 28 45 dakika
Pretest Varies Varies
Research Varies Varies

Pretest ve Research bölümlerinde verdiğiniz cevaplar puanlandırılmaz.